Rregullorja për mbrojtjen e biletave per fluturimet e Anulluara!

Rregullorja për mbrojtjen e biletave per fluturimet e Anulluara!

Burim i informacionit Alitalia.com

Ne vijim informacioni i rëndësishëm në lidhje me politikën e riprenotimit pa penalitet gjatë periudhës së vlefshmërisë së masave që lidhen me epideminë e koronavirusit (covid-19) për pasagjerët që mbajnë biletë nga Alitalia të blera në Tregjet Ndërkombëtare.

Që nga 24 shkurti 2020 Autoritetet Italiane kanë vendosur kufizime në lëvizjen e qytetarëve të pranishëm në zonat e konsideruara në rrezik për administrimin e urgjencës epidemiologjike nga COVID-19 (siç përcaktohet me Dekretet e Presidentit të Këshillit të Ministrave të 1 Marsit 2020 dhe 4 Mars 2020, në zbatim të Dekretit Ligjor të 23 shkurtit 2020, Nr.6, që përmban masa urgjente në lidhje me kontrollimin dhe menaxhimin e urgjencës epidemiologjike nga COVID-19, si dhe Dekretin e Ligjit të 2 Marsit 2020, që përmban masa urgjente mbështetëse për familjet, punëtorët dhe bizneset, në lidhje me urgjencën epidemiologjike nga COVID-19).

Dekretet e lartpërmendura vendosën aktualisht kufizime deri në 8 Mars 2020 dhe, të kufizuara në biletat e lëshuara në emër të udhëtarëve që kanë pjesëmarrje të planifikuar) zgjedhje publike, ii) ngjarje ose nisma të çdo lloji, iii) ngjarje ose çfarëdo forme takimi në publik ose privat vend i një natyre kulturore, rekreative, sportive apo fetare në të gjithë territorin kombëtar që janë anuluar, pezulluar ose shtyrë nga Autoritetet kompetente, deri në 3 Prill 2020.

Alitalia ka synuar të azhurnojë zgjidhjet e parashikuara për pasagjerët që mbajnë biletat Alitalia të blera në Tregjet Ndërkombëtare të cilët duhet të ndryshojnë planet e tyre të udhëtimit.

Pasagjerët që mbajnë bileta me Alitalia sipas karakteristikave të mëposhtme:

Blerë në tregjet ndërkombëtare (të huaj) brenda 5 Marsit 2020;

Me destinacionin përfundimtar Italinë;

Me datat e udhëtimit midis 23 shkurtit dhe 3 Prillit 2020,

Kanë të drejtë të kërkojnë:

 

1. NDRYSHIMIN E DATES TE UDHETIMIT (riprenotim) PA PENALITET te rezervimit origjinal në datën e re të udhëtimit, jo më vonë se 30 qershor 2020.

 

Në rast të rezervimeve të fluturimeve qe operohen nga Alitalia:

Riprenotim pa penalitet, në të njëjtin klas si prenotimi origjinal ose në klasin e parë në dispozicion, e njejta kabine. 

Marketuar nga Alitalia:

Riprenotim pa penalitet, ekskluzivisht në të njëjtin klas si prenotimi origjinal, e njejta kabine.

Regjistrimi do të bëhet nga Agjentët e Udhëtimit, për biletat BSP / ARC të lëshuara më parë nga Agjentët e Udhëtimit ose nga Qendra e Kontaktit Alitalia.

Ndryshimi i rezervimit dhe ri-emetimi i biletës duhet të bëhet jo më vonë se 3 Prill 2020.

Për të gjitha rastet e tjera, do të zbatohen rregullat fillestare te biletës së blerë.

Biletat elektronike duhet të rivalidohen dhe / ose riprenotohen pa penalitet nga Agjencitë e Udhëtimit dhe / ose Qendrat e Kontaktit , duke futur në kutinë " endorsement / restriction " treguesin: SKCHE COVID-19

 

2. NDRYSHIMI I DESTINACIONIT TE UDHETIMIT (Rotacion tjeter) PA PENALTY në të njëjtën datë me udhëtimin original.

pa asnjë ndryshim të prenotimit origjinal në fluturimin ndërkombëtar;

me destinacion të ri EVROPA ose AFRIKA VERIORE;

me pagesë kundrejt ndryshimit të tarifave nga njeri destinacion ne tjetrin, nëse ka diferenca te aplikueshme.

 

Aktiviteti i rerouting dhe ndryshimit te datave do të kryhet nga Qendra e Kontaktit Alitalia.

Ndryshimi i destinacionit dhe ri-emetimi i biletës duhet të bëhet jo më vonë se 3 Prill 2020.

Për të gjitha rastet e tjera, do të zbatohen rregullat fillestare te biletës së blerë.


Biletat elektronike duhet të rivalidohen dhe / ose riprenotohen pa penalitet nga Qendrat e Kontaktit te Alitalia, duke futur në kutinë " endorsement / restriction " treguesin: SKCHE COVID-19

 


Share social